Skip to main content
European School Education Platform

Postupy

Sbírka inspirujících postupů z projektů, škol a tříd z celé Evropy

General visual - Practice video

Podpora nově příchozích žáků z řad uprchlíků

V roce 2022 zažila škola č. 361 v polské Varšavě velký příliv žáků z řad uprchlíků z Ukrajiny. V tomto videu se dozvíte, jak škola tyto žáky přijala a pomohla jim naučit se polský jazyk, spolupracovat s novými vrstevníky, a hlavně přispěla k tomu, aby se cítili bezpečně.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Přínosy sociálně-emocionálního učení (SEL)

Sociálně-emocionální učení (SEL) je vzdělávací přístup, jehož cílem je rozvíjet sociální a emoční inteligenci žáků prostřednictvím integrovaného celoškolského přístupu.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Jak více zapojit žáky do integrovaného vzdělávání STEAM?

STEAM je integrovaný přístup k výuce, který spojuje umění se STEM (přírodními vědami, technologií, inženýrstvím a matematikou) a pomocí těchto předmětů vede žáky k bádání, kreativitě a řešení problémů. Tento multidisciplinární přístup podporuje genderově inkluzivní výuku: podněcuje dívky ke zkoumání témat v oblasti přírodních věd a zvyšuje atraktivitu umění pro chlapce.
hands together

Projekty na podporu vícejazyčnosti ve třídách

Vzhledem k současné krizi na Ukrajině se do popředí zájmu dostává kulturní rozmanitost ve třídách a podpora pedagogiky ve více jazycích. Dokážou učitelé zvládnout třídu s dětmi z různých kultur a zajistit, aby se všem žákům dostalo stejně kvalitního vzdělání? V tomto článku vás seznámíme s několika projekty z různých koutů Evropy, které si za cíl kladou inkluzi dětí, u nichž se doma hovoří jiným jazykem.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Action research projects making a difference

Action research allows teachers to continually assess and improve their practices through research and reflection. The following projects show how action research can benefit your classroom.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Jak přivítat uprchlíky na evropských školách: co funguje?

Stále více evropských tříd přijímá ukrajinské rodiny a jejich děti, což znamená větší kulturní a vzdělávací rozmanitost v našich školách. European Toolkit for Schools [Evropský soubor nástrojů pro školy] nabízí pečlivě vybraný soubor materiálů pro učitele, odborníky, správce, rodiny a tvůrce politik, včetně účinných postupů pro inkluzivní vzdělávání uprchlíků a migrantů.
Migrant students
Cultural diversity