Skip to main content
European School Education Platform
News item

Veletrh a soutěž Science is Wonderful!

Science is Wonderful! [Věda je úžasná!] je iniciativa Evropské komise, která spojuje vědce a mladé začínající výzkumníky.
Science is Wonderful! logo
Image: European Commission

Evropská komise financuje vynikající vědce, kterým prostřednictvím akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA) dává prostor do hloubky zkoumat témata, která je zajímají. Veletrh Science is Wonderful! upozorňuje na hodnotu, jež výzkum financovaný EU přináší, a dává přitom žákům základních a středních škol možnost navázat kontakt s vědci financovanými v rámci MSCA.

 

Jak se zapojit


V březnu 2023 v Bruselu opět proběhne každoroční dvoudenní vědecký veletrh Science is Wonderful!, kterého se zúčastní 100 vědců z celé Evropy. Veletrh představuje výzkumné projekty MSCA prostřednictvím interaktivních experimentů a her a zároveň žákům umožňuje navázat kontakt s vědci a získat informace o možnostech kariéry ve vědě.

 

Po celý školní rok mají učitelé také přístup k digitálnímu úložišti Science is Wonderful!, jež obsahuje výběr atraktivních výukových aktivit pro žáky, které připravili vědci financovaní MSCA.

 

Soutěž Expertiment for the Classroom


Pokud jste učitelem nebo vědcem a máte nápad, jak vzbudit zájem žáků o výzkum a vědu, můžete dát dohromady tým a společně vytvořit výukový materiál v rámci soutěže Expertiment for the Classroom [Expertiment pro třídu], kterou pořádá iniciativa Science is Wonderful!. Společně můžete nevrhnout aktivitu, jako je experiment, kvíz nebo hra, kterou lze využít v reálné vědě.

 

Tři nejlepší návrhy nechá Evropská komise profesionálně publikovat a přeložit do několika jazyků EU. Budou na ně také upozorňovat internetové stránky iniciativy Science is Wonderful!

 

Učitelé, kteří zvítězí, získají se svými žáky plně hrazenou cestu do Bruselu na veletrh Science is Wonderful! v březnu 2023, kde budou mít jedinečnou příležitost setkat se se 100 vědci z celé EU. Malé překvapení však možná čeká i na další soutěžní příspěvky.

 

Máte zájem se zúčastnit? Na naší stránce se dozvíte více? Registrovat se lze do 1. prosince 2022.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Events
Science

School subjects

Chemistry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Science