Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: posílení postavení dívek ve vědě a technice

Girls Go Circular [Dívky se věnují oběhové ekonomice] je bezplatný online vzdělávací program, jehož cílem je pomoci nejméně 40 000 žákyním ve věku 14–19 let osvojit si do roku 2027 digitální a podnikatelské dovednosti.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Tento projekt je součástí akčního plánu digitálního vzdělávání Evropské komise a jeho cílem je pomoci odstranit rozdíly mezi muži a ženami v digitálních a podnikatelských odvětvích v Evropě.

 

Circular Learning Space [Učební prostor věnovaný oběhové ekonomice] (CLS), který se v projektu využívá, je online vzdělávací platforma, která obsahuje moduly zaměřené na témata oběhového hospodářství, jako jsou kovy, plasty, udržitelná móda nebo elektronická zařízení. Moduly jsou pro žáky výzvou, aby při plnění úkolů využívali digitální nástroje. Zaměření na oběhové hospodářství jim umožňuje stát se hybateli změn v sociálně-ekologické transformaci.

 

Od zahájení programu v roce 2020 jím prošlo již více než 14 000 žáků a učitelů. V současné době je platforma k dispozici ve 12 evropských jazycích a v příštích dvou letech bude k dispozici v dalších 12 jazycích EU.

Proč je to tak důležité?

 

Podle digitálního srovnávacího přehledu Komise 2021 týkajícího se žen představují ženy pouze třetinu absolventů STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) a 19 % odborníků na IKT (informační a komunikační technologie). Odbourávání genderových stereotypů a zvyšování povědomí o příležitostech, které obory STEM nabízejí, má zásadní význam pro změnu toho, jak dívky a mladé ženy v současnosti vnímají digitální průmysl a obory STEM.

Co program přináší učitelům?

 

S pomocí programu Girls Go Circular můžete:

 • přispět k cílům politiky EU v oblasti genderové diverzity tím, že dívkám poskytnete digitální a podnikatelské kompetence;
 • pomoci žákům pochopit úlohu oborů STEM při řešení problémů udržitelnosti;
 • diskutovat se žáky o rovnosti žen a mužů a pomáhat jim pochopit, jak je důležité odstranit rozdíly mezi muži a ženami.

 

Podívejte se na toto video, v němž jedna z učitelek sdílí své zkušenosti s programem:

 

 

 

Jak se zapojit?

CLS je nástroj s otevřenou licencí: každý si může založit účet a začít se učit. Více informací o tom, jak se zapojit, lze nalézt v praktické příručce pro učitele.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science