Skip to main content
European School Education Platform
News item

Podnikatelské kompetence: zasévání semínek kreativity a inovací do mysli evropské mládeže

Ne každý se stane podnikatelem, je ale nezbytné zajistit, aby podnikatelské kompetence rozvíjely a pěstovaly školy v celé Evropě. Zjistěte proč!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Podnikání jako celoživotní dovednost

Všichni si ceníme kreativity, kritického myšlení a schopnosti řešit problémy a také vytrvalosti a iniciativnosti – to vše jsou důležité součásti inovativního myšlení. Všechny tyto a mnohé další vlastnosti obnáší podnikavost, jež je jednou z klíčových kompetencí Evropské komise pro celoživotní učení. Sestává z různých znalostí, dovedností a postojů, které lze, jak vysvětluje rámec EntreComp, uplatnit ve vzdělávání i v profesním a osobním životě.

 

Podnikatelské kompetence na školách

 

Zjištění z průzkumu (2022) ukazují, že inovační a podnikatelské kompetence jsou do vzdělávacích programů ve většině případů začleněny prostřednictvím mezipředmětového přístupu (55 %) či jako samostatný předmět (36 %).

 

Téměř 80 % respondentů uvedlo, že oběma typům kompetencí by mělo být na úrovni školy věnováno více pozornosti. Za nejúčinnější postupy pro rozvoj těchto kompetencí se považují mimoškolní aktivity, které žáky propojují s místní komunitou nebo podniky, inovační laboratoře zapojující žáky do výzkumných projektů a mezinárodní projekty.

 

Příklady osvědčených postupů podporujících podnikatelství

 

Projekt EnterSchoolMinds se zaměřil na učitele, žáky a rodiče a jeho cílem bylo vybavit žáky dovednostmi souvisejícími s podnikavostí. K výstupům z tohoto projektu patří certifikační programy, výukové materiály a soubory nástrojů.

 

Network of Entrepreneurial Schools [Síť podnikatelských škol] (NES) mimo jiné vytvořila podrobnou brožuru s přehledem zdrojů a nástrojů pro základní školy.

 

V rámci projektu KidVenture vznikla počítačová výuková hra pro děti, která je vzdělává v oblasti podnikání.

 

Další materiály

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn