Skip to main content
European School Education Platform
News item

Evropské ceny eTwinningu 2022

Po úvodních proslovech a hlavních referátech prvního dne výroční eTwinningové konference konečně nastal čas oslavit úspěchy těch, kdo tvoří páteř eTwinningové komunity, tedy učitelů a žáků.
eTwinning Prizes 2022

Slavnostní vyhlášení cen eTwinningu, v jehož rámci byli oceněni vítězové a druzí umístění v šesti kategoriích, moderovala Irene Pateraki. Přítomni byli rovněž seniorní odbornice na eTwinning Cecile Le Clerq, vedoucí oddělení na GŘ EAC Micheal Teutsch a vedoucí oddělení na GŘ EACEA Florence Mondin, kteří vítězům předali ceny a poblahopřáli k jejich tvrdé práci. Moderátorka i odborníci, kteří předávali ceny, přitom zdůraznili, jak na ně zapůsobilo, že ve vítězných projektech hrají v rámci vzdělávacího procesu hlavní roli samotní žáci.

 

Povšimli si také toho, že se učitelé při svých pravidelných projektových aktivitách přednostně zaměřují na ožehavá témata, jako jsou změna klimatu a dezinformace. Předání cen za druhé místo v kategorii 12–15 let komentovala Florence Mondin takto: „Hovořili jste o vzájemném respektu, porozumění, týmové práci: to je přesně to, k čemu je eTwinning zamýšlen.“ 

 

Věková kategorie 0–6 let

VítězSTEAM Preschool Academy [Předškolní akademie STEAM]: na tomto vítězném projektu spolupracovali učitelé a žáci z Estonska, Řecka, Slovenska, Španělska a Turecka. „V projektu se děti učí, jak s jinými dětmi vytvářet pohádky. Příběhy jsme napsali spolu a následně jsme naprogramovali roboty,“ vysvětlila učitelka Jelena Rattik z Estonska. Žáci uvedli, že je učení se žáky z jiných zemí bavilo Jeden žák z Estonska to shrnul tak, že se naučil, jak „prostřednictvím přátel získat přátele.“ 

 


Druhé místoEngineers of the Ecosystem [Inženýři ekosystému]: na tomto projektu spolupracovali učitelé a žáci z Polska, Turecka a Španělska, přičemž jeho cílem bylo zvýšit povědomí žáků o „inženýrství v souladu s přírodou“. V rámci projektových aktivit se žáci věnovali redesignu hnízd živočichů a vytváření vlastních ekologických domů. Ayfer Ekiz, učitelka z Turecka, říká, že projekt žákům umožnil „spolupracovat na společné věci“ a „poznat jiné země“.
 

 

 

Věková kategorie 7–11 let


Vítěz – eTwinners as Pros [eTwinneři jako profíci]: tento projekt, na kterém se podíleli učitelé a žáci z Chorvatska, Řecka a Španělska, měl za cíl představit žákům různé možnosti profesního uplatnění. Sara, žákyně z Chorvatska, shrnula svou zkušenost s tímto projektem v tom smyslu, že „na eTwinningové hodině [...] potkala nové lidi z jiných zemí.“ Klíčovým prvkem projektu byla i mediální gramotnost: žáci si připravili aktivity zaměřené na vzájemné učení k tomu, jak být dobrými digitálními občany. 

 


Druhé místo – Around the world with friends [S přáteli kolem světa]: v tomto projektu se žáci z Polska a Španělska učili IKT a angličtinu pomocí knihy Julese Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní. Při čtení knihy se žáci nejen zdokonalovali v angličtině, ale také se dozvěděli něco o zeměpisu nových zemích a další fakta. Žák ze Španělska Aimar řekl, že v rámci spolupráce je žáci z jiných zemí seznámili se „svými zvyky a svou kulturou a naučili jsme se respektovat rozdíly“. 
 

 

 

Věková kategorie 12–15 let 
VítězDISCONNECT [ODOPOJENÍ]: na tomto projektu spolupracovali učitelé a žáci z Gruzie, Španělska, Německa a Itálie. Žáci četli a analyzovali knihu Keren Davidové The Disconnect [Odpojení]. Zveřejňovali příspěvky na fórech, což usnadnilo diskusi o tom, co se v jednotlivých kapitolách stalo. Podle žáků je jednou z nejdůležitějších věcí, které se naučili, „být otevřen[ý] a vidět i druhou stranu problému“. 

 


Druhé místoOn The Edge [Na hraně]: tento projekt, na kterém se podíleli učitelé a žáci z Finska, Řecka, Polska, Portugalska a Rumunska, měl za cíl propojit výuku s reálným světem. V jeho rámci byli žáci rozděleni do mezinárodních týmů, v nichž prováděli experimenty a poslouchali přednášky odborníků. Jeden ze žáků jej zhodnotil tak, že rozdíl mezi běžnou a eTwinningovou hodinou spočívá ve spolupráci „mezi žáky a učitelem“. 

 


Věková kategorie 16–19 let
VítězeTw T-R-A-I-N [eTw-V-L-A-K]: žáci z Rakouska, Chorvatska, České republiky, Řecka, Maďarska, Itálie, Polska, a Španělska se zúčastnili cesty eTwinningovým vlakem po Evropě. Byli rozděleni do mezinárodních skupin po deseti žácích, přičemž každá skupina se zaměřila na jiné téma. Kromě hraní her plnili žáci také úkoly: vytvořili například detektor falešných zpráv. „Projekt do značné míry stál na spolupráci, docházelo totiž k výměně názorů s jinými žáky,“ říká Ainara, žákyně ze Španělska. 

 


Druhé místo A Speech Which can Reach [Řeč s dosahem]: tento projekt, kterého se zúčastnili žáci z Chorvatska, Itálie, Slovenska a Turecka, byl zaměřen na zlepšení jejich angličtiny a debatních dovedností. Žáci si vybírali debatní témata a společně se na ně připravovali. Prováděli rešerše a ověřovali fakta na základě zdrojů. Žáci přitom ocenili nejen to, že si uvědomili, v čem se různé kultury liší, ale také to, „co máme společného: hodnoty a myšlenky demokracie apod.“ 

 


Počáteční odborné vzdělávání a příprava 
VítězSolutions Against Greenhouse Effect (SAGE) [MUDRC – Řešení proti skleníkovému efektu]: tento dvouletý projekt Erasmus+, na kterém se podíleli žáci a učitelé z Francie a Slovinska, se zaměřil na pochopení příčin a důsledků skleníkového efektu. Žáci například zkoumali fakta o změnách počasí ve svých zemích. Později pracovali ve skupinách a prováděli rešerše k různým možným řešením globálního oteplování. Projekt vyvrcholil tím, že si žáci postavili vlastní skleník. 
 

 

Všem oceněným gratulujeme: na těchto projektech je vidět, jak eTwinning připravuje žáky na výzvy, kterým budou v budoucnu čelit.


„Vždy je třeba mít na paměti, že to, díky čemu má eTwinning větší význam a cenu, je skvělá příležitost se setkávat, sdílet evropské hodnoty a spolupracovat a vytvářet společné výstupy s vrstevníky, kterou žákům dáváte,“ uvedla Irene Pateraki, pedagogická vedoucí eTwinningu. 
 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects