Skip to main content
European School Education Platform

Nejnovější

Novinky a události týkající se evropských politických koncepcí a opatření v oblasti školské politiky

A teacher and pupils using a drone

Evropská komise se při práci na etických pokynech k umělé inteligenci opře i o výsledky průzkumu k umělé inteligenci mezi učiteli

Výsledky nedávného průzkumu ukazují, že aktivní učitelé mají větší zájem (82 %) o umělou inteligenci a data ve vzdělávání než ostatní zúčastněné strany ve vzdělávání. Výsledky však také ukazují, že téměř nikdo z učitelů nemá možnost se na výběru nástrojů umělé inteligence a datových nástrojů nebo na rozhodování o tom, jak se ve výuce využijí, podílet.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Evropa potřebuje mírové vzdělávání – a mírové vzdělávání potřebuje Evropu

Lidé se mohou naučit, jak řešit konflikty konstruktivním způsobem, čímž se sníží počet případů násilí. Pokud se do tohoto procesu zapojí všichni, můžeme mít v budoucnu více míru. Ti, kdo mírové vzdělávání (neboli výchovu k míru) podporují, se zavázali napomáhat všem užitečným a nezbytným vzdělávacím procesům, z nichž jeho cíle vychází. V tomto článku nám profesor Uli Jäger a doktorka Nicole Rieber z Nadace Berghof blíže představí mírové vzdělávání v Evropě.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Pátý evropský summit o vzdělávání se zaměřil na cesty ke školnímu úspěchu

Pátý evropský summit o vzdělávání, který se konal 1. prosince 2022, byl pro zástupce mládeže a členy komunity v oblasti vzdělávání a odborné přípravy z celé Evropské unie příležitostí setkat se, analyzovat dosavadní úspěchy a stanovit, jak je třeba do budoucna řešit současné výzvy v oblasti vzdělávání.
Events
Well-being
Annual Theme

Doporučená skupina k tématu eTwinningu na rok 2022 Our future, beautiful, sustainable, together: Schools and the New European Bauhaus [Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná: školy a Nový evropský Bauhaus].

Od dubna 2022 nabízí tato skupina členům eTwinningové komunity příležitosti k profesnímu rozvoji a výukové a vzdělávací materiály k tématu „školy a Nový evropský Bauhaus“. Cílem bylo vymyslet, jak lze zajistit, aby byly učební prostory budoucnosti krásnější, udržitelnější a inkluzivnější.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Článek shrnující výroční konferenci

Ve dnech 7. až 9. prosince proběhla výroční konference eTwinningových škol, na níž se účastníci mohli seznámit s jejich inkluzivními a inovativními postupy.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Válka na Ukrajině a její tvrdé dopady na obyvatele této země vzbudily na celém světě soucit. eTwinningová komunita svou solidární reakcí ukrajinským žákům, jejich rodičům a učitelům dokazuje, jak moc nás jejich tragédie zasáhla a že se důrazně zasazujeme za ukončení tohoto konfliktu.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being
Kampus Production

eTwinningová online konference věnovaná počátečnímu vzdělávání učitelů: jak budoucí učitele prostřednictvím eTwinningu vybavit kooperativními, inkluzivními a udržitelnými profesními postupy

eTwinningová online konference věnovaná počátečnímu vzdělávání učitelů s titulem Equipping future teachers with collaborative, inclusive and sustainable professional practices via eTwinning [Jak budoucí učitele prostřednictvím eTwinningu vybavit kooperativními, inkluzivními a udržitelnými profesními postupy], která probíhala od 30. listopadu do 2. prosince, nabídla odborníkům v oblasti počátečního vzdělávání učitelů informace, inspiraci a konkrétní nástroje.
Career guidance
Professional development