Skip to main content
European School Education Platform

Názory

Názory odborníků a průzkumy na evropských školách

keywords and a handshake

Průzkum ke školním programům mentoringu

Mentoring obvykle označuje proces, kdy zkušená osoba, tedy mentor, pomáhá jiné osobě, svěřenci mentora, s rozvojem konkrétních dovedností a znalostí, které posílí její profesní a osobní růst. Na úrovni škol lze využít mentoring pro žáky, obvykle zaměřený na jejich vzdělávací výsledky a sociálně-emocionální podporu, a pro učitele, například v rámci programů počátečního vzdělávání nebo dalšího profesního rozvoje.
Professional development
Interview visual - Paul Downes

Education Talks: Cesty ke školnímu úspěchu

Profesor Paul Downes, ředitel Centra pro studium nevýhod ve vzdělávání, jež je součástí Institute of Education na Dublin City University, se s námi nedávno podělil o své názory na nový návrh doporučení Rady o cestách ke školnímu úspěchu, který vypracovala Evropská komise. Dokument popisuje politická opatření zaměřená na řešení předčasných odchodů ze vzdělávání a špatných školních výsledků v základních dovednostech.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Sociálně-emocionální učení napomáhá duševnímu zdraví a osobní pohodě

V souvislosti s psychickými dopady pandemie vyvstala nutnost budovat laskavější a citlivější vzdělávací systém, který bude více vycházet vstříc sociálním a citovým potřebám dětí a mladých lidí. Profesor Carmel Cefai z L-Università ta' Malta v tomto článku vysvětluje, jak se k tomuto tématu postavit.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Inkluzivní vzdělávání nebo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Současné trendy a postoje v Evropě

Rozvoj inkluzivnějších vzdělávacích systémů je v celé Evropě stále více vnímán jako nutnost, ale také jako výzva. Současný pohled na inkluzivní vzdělávání je chápe jako „organizační princip“, který je základem školských struktur a procesů. Inkluzivní vzdělávání poskytuje všem žákům rovné příležitosti k učení v souladu s přístupem ke vzdělávání založeným na právech (Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

Jak noty zpestřit přístupem STEAM

V tomto článku popisuje dr. Daithí Kearney svou osobní dráhu vysokoškolského učitele hudby a o to, jak koncept STEAM (přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematika) ovlivnil jeho přístup k výuce.
Arts
Education talk interview on artificial intelligence with Marco Neves

Education Talks: Umělá inteligence ve vzdělávání

Jak umělá inteligence (UI) ovlivňuje vzdělávání a jaké klíčové faktory musí pedagogové brát v potaz? Poslechněte si rozhovor s učitelem a konzultantem Marco Nevesem a dozvíte se více.
School governance