Skip to main content
European School Education Platform

Návody

Praktické nápady a pokyny pro učitele a školy

Young pupils sitting in a group

Podpora sociálně-emocionálního učení ve třídě

Sociálně-emocionální učení (SEL) je vzdělávací přístup, jehož cílem je rozvíjet sociální a emoční kompetence žáků tak, aby dokázali uspět ve škole a v sociálních i profesních vztazích.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Jak představit písmeno „A“ v konceptu STEAM?

STEAM (přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematika) je inovativní přístup k výuce, který podporuje kreativitu a zvyšuje zapojení žáků tím, že do vědeckých předmětů integruje umění. V tomto článku poskytujeme pedagogům nápady a zdroje k zavedení přístupu STEAM do výuky.
Arts

Jak mohou školy povzbudit mladé lidi k participaci?

Škola hraje zásadní roli v podněcování zapojení mladých lidí do společnosti a pomáhá žákům budovat sebevědomí nutné k jejich aktivnímu působení ve světě, ve kterém žijí. V tomto návodu se můžete seznámit s několika užitečnými tipy, jak ve škole u žáků podporovat aktivní občanství.

Jak k učení v zájmu udržitelnosti začít uplatňovat celoškolní přístup

EU stanovila ambiciózní cíl, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem, což vyžaduje opatření v odvětví vzdělávání a odborné přípravy. Základem efektivního učení v zájmu udržitelnosti je celoškolní přístup k udržitelnosti. Tento článek se zabývá užitečnými materiály a praktickými nápady, jak udržitelnost uplatnit v celé škole.

Jak se lze z minulých evropských válek poučit z hlediska výuky dějepisu

V období konfliktů, jako je válka na Ukrajině, bývá otázka historických narativů a způsobu jejich výuky podrobována novým analýzám. Tento návod se bude zabývat tím, jak mohou učitelé dějepisu řešit spory a rozdíly tak, aby byl tento předmět pro všechny žáky smysluplný.
Cultural heritage
Cultural diversity

Jak ve škole uplatňovat zásadu „přines si vlastní zařízení“

Ve škole se stále více prosazují technologie a myšlenka „přines si vlastní zařízení“ nabízí učitelům i žákům v této souvislosti nové možnosti, jak se učit. Neustále se přitom hledají nákladově efektivní způsoby, jak využít technologie k většímu zapojení žáků do výuky. Tento návod upozorňuje na některé zdroje a praktické tipy, které vaší škole pomohou začít zásadu „přines si vlastní zařízení“ uplatňovat.
Digital tools

Jak si vytvořit účet „EU login“

V roce 2022 se platformy Evropské komise School Education Gateway a eTwinning sloučí do European School Education Platform [Evropské platformy pro školní vzdělávání]. Veškerý jejich obsah a služby se tak octnou pod jednou střechou. European School Education Platform [Evropská platforma pro školní vzdělávání] bude přístupná prostřednictvím autentizační služby „EU Login“ Evropské komise. Tento návod vám ukáže, jak si vytvořit účet „EU Login“, který oprávněným uživatelům umožňuje přístup k celé řadě webových služeb Komise, a to pomocí jedné e-mailové adresy a hesla.
Announcements

Monitor vzdělávání a odborné přípravy: jak pracovat s jednou z nejrozsáhlejších výročních zpráv o evropském vzdělávání

Monitor vzdělávání a odborné přípravy je každoroční stěžejní analýza stavu vzdělávání v Evropské unii, kterou vydává Evropská komise. Monitor vzdělávání a odborné přípravy informuje o cílech, které jsou v dlouhodobém strategickém rámci EU v oblasti vzdělávání na úrovni EU stanoveny. Kromě toho se Monitor vzdělávání a odborné přípravy zaměřuje na určité „hlavní téma“. Tento návod vás seznámí s hlavními funkcemi Monitoru vzdělávání a odborné přípravy a ukáže vám, jak je můžete využít ve své práci.
Policy development

Jak chápat mediální gramotnost a dezinformace

Každý – počínaje žáky a konče učiteli – se ve svém každodenním životě spoléhá na digitální technologie, a to zvláště během pandemie. Proto je mediální gramotnosti zapotřebí více než kdy jindy. V tomto návodu se zabýváme některými užitečnými zdroji k mediální gramotnosti a dezinformacím.
Media literacy

Jak se mohu zlepšit v tom, co dělám? Akční výzkum jako způsob, jak podpořit profesní rozvoj učitelů

Akční výzkum umožňuje učitelům, aby se dozvěděli více o tom, jak ve třídě pracují, obohatili si repertoár pedagogických technik a zamysleli se nad tím, jak učí. Díky akčnímu výzkumu se mohou postoje učitelů, jejich profesní identita a odborné znalosti neustále vyvíjet s tím, jak učitelé reflektují své potřeby s ohledem na vlastní specifickou situaci.
Professional development
Pedagogy