Skip to main content
European School Education Platform

Evropská cena za inovativní výuku

Evropská cena za inovativní výuku

Evropská cena za inovativní výuku upozorňuje na inovativní výukové a učební postupy, které byly vyvinuty v rámci projektů evropské spolupráce v oblasti školního vzdělávání a počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Tato iniciativa navazuje na program Erasmus+. 


Každý rok se v jednotlivých programových zemích Erasmus+ udělují ceny, a to až v těchto čtyřech kategoriích:

 

  • předškolní vzdělávání a péče; 
  • základní (primární) vzdělávání; 
  • středoškolské (sekundární) vzdělávání;
  • odborné vzdělávání a příprava. 

 

Každoročně je definováno zastřešující tematické zaměření, které platí pro všechny věkové skupiny a odpovídá prioritám Evropského prostoru vzdělávání. Téma roku 2022 souvisí s iniciativou Komise Nový evropský Bauhaus (NEB): Learning together, promoting creativity and sustainability [Společné učení, podpora kreativity a udržitelnosti]. Jeho součástí jsou tyto prvky: 

 

  • „kreativita“ – což souvisí s prioritou NEB „krásná“ / „estetika“, tedy důležitým tématem vzdělávání. V této souvislosti se řeší vliv prostoru a architektury na učení; 
  • „udržitelnost“ – jedna z obecných priorit Komise a klíčový prvek NEB;
  • „společné učení“ – participační a inkluzivní prvek, jedna z obecných priorit Komise a jeden z prvků NEB.
 
Za výběr vítězných projektů odpovídají národní agentury programu Erasmus+, a to přímým výběrem laureátů, výběrem potenciálních laureátů do užšího výběru nebo zveřejněním otevřené výzvy. Přesnější informace o výběrovém řízení ve své zemi naleznete na internetových stránkách příslušné národní agentury.
Updated on 08.11.22