Skip to main content
European School Education Platform

Evropská cena za inovativní výuku

Evropská cena za inovativní výuku

Evropská cena za inovativní výuku upozorňuje na inovativní výukové a učební postupy, které byly vyvinuty v rámci projektů evropské spolupráce v oblasti školního vzdělávání a počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Tato iniciativa navazuje na program Erasmus+. 


Každý rok se v jednotlivých programových zemích Erasmus+ udělují ceny, a to až v těchto čtyřech kategoriích:

 

  • předškolní vzdělávání a péče; 
  • základní (primární) vzdělávání; 
  • středoškolské (sekundární) vzdělávání;
  • odborné vzdělávání a příprava. 

 

Každý rok je stanoveno zastřešující tematické zaměření, které se vztahuje na všechny věkové skupiny a je v souladu s prioritami Evropského vzdělávacího prostoru.

 

V roce 2023 je tématem EITA „Vzdělávání a inovace“ v souvislosti s Evropským rokem dovedností. Letošní téma se zabývá zaváděním stávajících a nových technologií do moderních vzdělávacích systémů. Jedná se zejména o umělou inteligenci, robotiku, kódování, programování, virtuální realitu a podnikání.

 

Za výběr vítězných projektů odpovídají národní agentury programu Erasmus+, a to přímým výběrem laureátů, výběrem potenciálních laureátů do užšího výběru nebo zveřejněním otevřené výzvy. Přesnější informace o výběrovém řízení ve své zemi naleznete na internetových stránkách příslušné národní agentury.

 

Další informace: Evropská cena za inovativní výuku

Updated on 24.11.23