Skip to main content
European School Education Platform

Značka akreditační excelence Erasmus+

Značka akreditační excelence Erasmus+

V rámci akreditačního systému programu Erasmus se v klíčové akci 1 akreditovaným organizacím s nejlepšími výsledky v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání udělují značky excelence („excellence label“) za realizaci vysoce kvalitních projektů mobility.


V rámci každoročních výzev programu Erasmus+ k předkládání žádostí se značky excelence udělují akreditovaným organizacím, které v hodnocení svých posledních dvou dokončených projektů mobility dosáhly v průměru alespoň 85 bodů. Značky excelence po udělení platí tři roky.


Další informace o akreditačním systému Erasmus naleznete v programové příručce Erasmus+. 
 

Updated on 07.10.22