Skip to main content
European School Education Platform

Národní agentury

Evropská unie program Erasmus+ řídí ve spolupráci s národními agenturami. Tím zajišťuje jeho hladké fungování ve všech zemích a dává uchazečům a účastníkům možnost získat informace a tipy přímo v jejich zemi.
national agencies on the map

Národní agentury sídlí v programových zemích a mají na starost kromě jiného tyto úkoly:

 

  • poskytovat informace o programu Erasmus+
  • vybírat vhodné projekty, kterým budou přiděleny finanční prostředky
  • monitorovat průběh programu Erasmus+ a provádět jeho hodnocení
  • poskytovat podporu uchazečům i účastníkům programu
  • spolupracovat s ostatními národními agenturami a příslušnými orgány EU
  • propagovat program Erasmus+
  • šířit pozitivní zkušenosti s programem a sdílet osvědčené postupy