Skip to main content
European School Education Platform

School & System Development

Този раздел ще представя приоритетите на Европейската комисия в областта на училищното образование, като тук ще бъдат събрани съответните ресурси от цялата платформа и на разположение ще бъдат инструменти за самооценка.


За да прегледате този раздел, посетете тематичните страници на School Education Gateway. 

Updated on 08.06.22