Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

STEAMing up the score

В тази статия д-р Дейти Кърни споделя личния си път като преподавател по музика и как STEAM предметите (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) са повлияли на подхода му към преподаването.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Преди почти десет години пътувах до Норвегия, за да участвам в интензивна програма по „Еразъм“. Бях втора година преподавател по музика в Ирландия и задачата ми беше да фасилитирам комбинирани часове по практика и теория. Бях свикнал да преподавам в смисъл да представям материала на учениците и да ги уча как да го осмислят. Учениците ми вече имаха предварителна подготовка по музикалните инструменти, на които свиреха, и цялото обучение беше съсредоточено върху музиката. В контекста на постигането на резултатите от обучението, предписани в дескриптора на модула, това „вършеше работа“.

 

В Норвегия работих рамо до рамо с колеги от различни дисциплини, различни институции и различни държави. Попаднахме в интердисциплинарна класна стая, в която моят начин на преподаване не се вписваше. В нашето споделено пространство много от учениците не свиреха на музикални инструменти, а аз нямах предписана, специфична за дисциплината учебна програма. Нямаше конвенционална партитура, по която да се свири, и понякога участниците, за които английският не беше майчин език, се нуждаеха от време, за да разберат моите обяснения на английски, замъглени от ирландския ми акцент. В края на двуседмичния период, през който учихме за нефтени платформи, истории за духове и фотография, създадохме хармонично представление, което засили усещането ни за творческия потенциал във всеки участник и за вдъхновението, което може да се намери в света около нас.

 

Музикалният педагог Естел Йоргенсон ни напомня, че учениците са активните участници в учебния процес, а ние като учители сме там, за да им помагаме. Ние също се нуждаем от помощ, и като си сътрудничим с колеги, можем да обменяме знания относно „как“, но и „какво“ да преподаваме. Премахвайки границите на дисциплинарното мислене, ние откриваме нови перспективи и подходи, които приобщават, вълнуват и предизвикват учителите и учениците да изследват отвъд своите предмети и да осъзнаят цялостния смисъл на ученето за своя житейски опит. Това не накърнява целостта на дисциплините и необходимостта от специфично за всяка дисциплина обучение и проучване, но една по-гъвкава, плавна структура позволява STEAM-power.

 

Моето пътуване в творческото и естетическо учене ме доведе до STEAM. Като творец аз можах да се вдъхновя от съприкосновението си с науката, технологиите, инженерството и математиката и чрез творческа и естетическа дейност да се науча да ги разбирам по-добре и да оценя концепции и идеи, от които обикновено се боях. Като танцувах и пеех за пчелите или за гравитацията, можех да развълнувам младите умове, които развиха емоционална и дълбока привързаност към темите. От критична гледна точка моята преподавателска практика се разви и в моята „по-конвенционална“ класна стая можеше да бъде въведен изследователски подход към темите. Научих повече за интересите и уменията на моите ученици отвъд музиката.

 

Като творци понякога биваме отхвърлени като елитарни от нашите STEM колеги, които могат да се наслаждават на изпълненията ни без да се стремят да ги разберат или да разпознаят науката, технологиите, инженерството и математиката в нашата работа. Като творци ние не само се стремим да развием нашето разбиране за STEM, но и демонстрираме как можем да информираме и вдъхновяваме хората в тези области. Заедно можем да изследваме чудесата на света около нас и извън него. Като учител, идеята да дам пространство за изследване на STEAM и понякога да изоставя партитурата, доведе до по-креативни творчески изяви, които постигат предвидените резултати от обучението и дори много повече.

 

 

Етномузикологът, географ и изпълнител д-р Дейти Кърни е преподавател по музика, театър и туризъм и един от директорите на Изследователския център за творчески изкуства в Технологичния институт в Дъндолк. Участвал е в три интензивни програми по „Еразъм“: IP CREAL (2012—2015 г.), SPACE (2016—2019 г.) и NEXT STEP (2019—2022 г.), посветени на STEAM философията за образованието.

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences