Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Разговори за образованието: Как смесеното обучение и училищните партньорства подкрепят по-приобщаващите училища

В този епизод на „Разговори за образованието“ се срещаме с трима членове на работната група по въпросите на училищата в Европейско пространство за образование. Заповядайте при нас и чуйте техните мисли за това как смесеното обучение и партньорствата между училищата и общностите могат да направят училищата по-приобщаващи.
Education Talks

Смесеното обучение се превърна в много важна част от образованието през последните години. Затова през 2021 г. министрите на образованието приеха препоръка на Съвета относно смесеното обучение. Смесеното обучение може да означава съчетаване на учебни среди или комбинация от различни цифрови и нецифрови инструменти. Поради всичко това и важността на смесеното обучение работната група по въпросите на училищата проучи как всички ние можем да подкрепим смесеното обучение, особено като създатели на политики.

 

Какво представлява приобщаващото смесено обучение на практика?

 

По същество има три основни различни начина за предаване на опит. Това, което е необходимо и при трите — тъй като учещият, ако е оставен сам, трябва да осмисли опита без помощ — това, което е необходимо, е диалог за разбиране на смисъла. Това, което прави обучението приобщаващо, е когато учебната ситуация е така организирана и подредена, че всички учещи да могат да участват активно, на своето ниво и от свой интерес, и да получават необходимата подкрепа, за да могат да го направят. Очевидно смесеното обучение предлага много възможности за буквално смесване на тези различни форми на опит, така че ученето да се възползва от тази богата палитра от опит.

 

Как министерствата на образованието могат да подкрепят смесеното обучение за приобщаване?

 

Създателите на политики като такива, и по-специално министерствата, трябва да дадат възможност на училищата и учителите да имат достатъчно време в учебната програма, за да провеждат смесено обучение. Затова гъвкавостта на учебните програми е от голямо значение и не трябва да се предписва твърде много. Учителите се нуждаят също от подкрепата ни по отношение на устройствата, но и от обучение за използването на всички цифрови устройства и цифрови инструменти. А това, което е много важно, е че те имат пространство, където могат да споделят своя опит. Училищата и учителите правят чудесни неща и ние, създателите на политики, трябва да им дадем възможност за достъп до различни национални или европейски платформи, за да споделят всички тези преживявания. В Хърватия виждаме, че училищата изграждат великолепно сътрудничество с местните общности. Например нашите училища работят отлично заедно с полицията. Служител на полицията посещава училището, преподава на първокласниците култура на движението по пътищата, а след това ги извежда на улицата, така че първокласниците да се запознаят на практика с движението. Ето така вярваме, че училищата трябва да бъдат отворени към местните общности, и всички ние заедно трябва да направим така, че нашите ученици да получат възможно най-доброто образование.

 

Как училищните ръководители могат да подкрепят смесеното обучение за приобщаване?

 

Училищните ръководители могат да подкрепят смесеното обучение за приобщаване, като предоставят достатъчно автономност за всички учители, така че творчеството да процъфтява.

Учителите трябва да бъдат възприемани като професионалисти, които знаят кое е най-доброто за техните ученици и как учебният процес може да бъде направен по-съдържателен за тях. Разбира се, това трябва да бъде подкрепено от правна рамка. Например в Естония националната учебна програма се основава на компетентности, умения и резултати от обучението.

Това дава възможност на учителя действително да смесва обучението, тъй като това означава, че учителите имат почти пълна автономност да решават как учебният процес се оформя на практика, стига резултатите от обучението да са напълно постигнати. Тази автономност им дава възможност да създават мрежи и партньорства, например с работодатели или неправителствени организации, и да ги въвеждат в класната стая.

Или да изнасят уроците извън класната стая, например в лаборатории, музеи, паркове, гори, където пожелаят, стига резултатите от обучението да бъдат постигнати. Още нещо, което училищният ръководител може да направи, е да улесни сътрудничеството между училището и частния сектор. В Естония съществува култура на публично-частните партньорства между училища и частни предприятия, която е дълбоко вкоренена в обществото ни.

Но като цяло, мисля, че е важно да се създаде среда на доверие и култура на сътрудничество, за да се осъществи в действителност смесено обучение.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership