Skip to main content
European School Education Platform

Учебни материали

Планове на уроци и други материали, за да обогатите своята класна стая и своето училище

Building partnerships

Вдъхновяващи планове за действие с цел изграждане на партньорства училища—предприятия

Поредица от подбрани качествени учебни материали за изграждане на партньорства между училища и предприятия. Материалите са разработени от участниците в онлайн курса „Изграждане на партньорства училища—предприятия“ в EU Academy.
RODNAE Productions

STEAM академия за предучилищно образование

Този комплект е насочен към образованието в областта на STEAM (наука, математика, инженерство, изкуства и технологии), където учениците могат да изследват и опознават света чрез науката
Kids studying science

SAGE: решения за борба с парниковия ефект

Глобалното затопляне, което е резултат от изменението на климата, е явление, признато от учените. За съжаление, в медиите и в социалните мрежи в интернет някои хора го оспорват, без да имат научна обосновка.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM Интегриране на STEAM в езиковото обучение

Този проект предоставя набор от ресурси за използване на интегрираното учене на съдържание и език (CLIL) за преподаване на STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика) в средното училище. Те включват планове на уроци, учебни материали и насоки, обхващащи широк спектър от стратегии и техники на преподаване.
Language learning
StoryLogicNet logo

StoryLogicNet: Съвместно писане за подобряване на уменията на децата за многостранна грамотност

Целта на този проект е да подобри уменията за многостранна грамотност на децата, като използва онлайн инструмент за съвместно писане. Тази методология помага за развитието на ключови трансверсални компетентности като грамотност, творчество и разказване на истории.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

В основата на този проект е S.T.E.A.M обучението – изследване на теми чрез наука, технологии, инженерство, изкуства и математика.

Default project kit image

Myth’arts: myths in art and literature

Този проект е посветен на изучаването на класическата митология от художествена гледна точка, съчетавайки литература, живопис, история и музика.