Skip to main content
European School Education Platform

Ръководства

Практически идеи и насоки за учители и училища

Young pupils sitting in a group

Насърчаване на обучението за социални и емоционални умения в класната стая

Обучението за социални и емоционални умения е образователен подход, който има за цел да се насърчават социалните и емоционалните компетентности на учениците, за да постигнат академични, социални и професионални успехи.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Как се въвежда „И“ в НТИИМ

НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика) е иновативен подход към ученето, с който се насърчава творчеството и се повишава ангажираността на учениците чрез интегриране на изкуствата в научните дисциплини. С настоящата статия на педагозите се предоставят идеи и ресурси за въвеждането на НТИИМ в класната стая.
Arts

Как училищното образование може да насърчи участието на младите хора?

Училищното образование играе основна роля в насърчаването на участието на младите хора в обществото и им помага да придобият увереност относно своето влияние върху света, в който живеят. В това ръководство са разгледани полезни ресурси за насърчаване на активното гражданско участие в класната стая.

Общоучилищен подход към обучението за устойчивост: как да започнем

Амбициозната цел на ЕС до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент изисква действия от страна на сектора на образованието и обучението. В основата на ефективното обучение за устойчивост стоят цялостните училищни подходи към устойчивостта. В тази статия са разгледани полезни ресурси и практически идеи за възприемането на устойчивост в цялото училище.

Поуки от миналите войни в Европа в полза на преподаването на история

По време на конфликти, като войната в Украйна, въпросът за пресъздаването историческите събития и начина, по който те се преподават, е обект на нов анализ. В това ръководство се разглежда как учителите по история могат да управляват конфликти и различни мнения, за да бъде предметът пълноценен за всички ученици.
Cultural heritage
Cultural diversity

Въвеждане на подхода „Донеси свое собствено устройство“ (BYOD) във вашата класна стая

Тъй като въвеждането на технологии в класната стая става все по-разпространено, подходът „Донеси свое собствено устройство“ („Bring your own device” (BYOD)) предлага на учителите и учениците нови начини за изучаване на учебния материал. Намирането на рентабилни варианти за използване на технологиите за ангажиране на учениците в часовете е постоянно предизвикателство. Това ръководство представя ресурси и практически съвети как вашето училище да поеме по пътя към BYOD.
Digital tools

Как да създадете профил в EU Login

През 2022 г. платформите на Европейската комисия School Education Gateway и eTwinning ще се обединят в European School Education Platform (Европейска платформа за училищно образование) – тук цялото съдържание и услуги ще бъдат под един покрив. European School Education Platform ще бъде достъпна чрез EU Login – системата на Европейската комисия за идентификация на потребителите. Това ръководство ще ви помогне да създадете ваш профил в EU Login, който дава на регистрираните потребители достъп до широк кръг уеб услуги на Комисията с използване на един-единствен имейл адрес и парола.
Announcements

„Обзор на образованието и обучението“: как да използваме един от най-големите годишни доклади в областта на европейското образование

„Обзор на образованието и обучението“ е годишният водещ анализ на Европейската комисия за състоянието на образованието в Европейския съюз. Обзорът дава информация за целите на равнище ЕС, които са част от дългосрочната стратегическа рамка на ЕС в областта на образованието. Освен това той се фокусира върху една „водеща тема“. Тази статия ще ви запознае с основните елементи на Обзора и ще ви покаже как да ги използвате в работата си.
Policy development

Как да разбираме медийната грамотност и дезинформацията

Тъй като всички – от учениците до учителите разчитат на цифровите технологии в ежедневието си, особено по време на пандемията, необходимостта от медийна грамотност е по-голяма от всякога. В това ръководство разглеждаме някои полезни ресурси, свързани с медийната грамотност и дезинформацията.
Media literacy

Как да подобря това, което правя? Изследване чрез действие като средство за насърчаване на професионалното развитие на учителите

Изследването чрез действие насърчава учителите да научат повече за своята практика в класната стая, да обогатят педагогическия си репертоар и да се замислят за начина, по който преподават. Посредством изследването чрез действие учителите могат да продължат да развиват нагласите, професионалната си идентичност и експертните си познания, тъй като отчитат своите нужди в съответния индивидуален контекст.
Professional development
Pedagogy