Skip to main content
European School Education Platform

Research

Оказване на подкрепа и представяне на изследвания на местно равнище

meeting in a library

Нов раздел на платформата за насърчаване на научноизследователските дейности сред заинтересованите страни в областта на училищното образование

European School Education Platform стартира нов раздел, посветен на научните изследвания. Една от неговите цели е да се насърчават и представят научните изследвания, извършвани от учители изследователи, изследователи в ранен етап на професионалното развитие и студенти от педагогически специалности.
Professional development
Children walking in the school yard

Педагогически опит за изграждане на интердисциплинарни и дългосрочни учебни програми за гражданско образование: казус от Италия

Италианската училищна система се опитва да въведе някои радикални промени в учебните си програми по гражданско образование (ГО). Учителите по различни предмети играят ключова роля в провеждането на ефективни и увлекателни уроци по ГО.
Word game

eTwinning в преподавателската практика на арменски учители по английски като чужд език и в учебните практики на учениците в контекста на уменията на 21-ви век

Целта на това изследване е да се проучи ролята на eTwinning в практиката на арменски учители по английски като чужд език и в учебните практики на учениците в контекста на уменията на 21-ви век.
Language learning
Children painting with water colours

Визуални изкуства в часовете по английски като чужд език: Изследване чрез действие в малък мащаб в гръцкото начално образование

В тази статия е представено проучване посредством изследване чрез действие, в което се изследва как визуалните изкуства могат да подобрят обучението по английски като чужд език в началното образование в Гърция, какъв подход на преподаване може да подкрепи ангажираността и участието на учениците в часовете по английски като втори език и как интегрирането на визуални изкуства може да подобри практиките на преподаване.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

ИКТ в цифровата трансформация на образованието в училищата в Южна Испания в контекста на ученето след пандемията

Настоящото проучване има за цел да се направи анализ на възприемането на цифровата трансформация в образованието след пандемията в училищата в Южна Испания. За тази цел в проучването вниманието ще се насочи върху въпросите, свързани с изпълнението на програмата за цифрова трансформация в училище (#TDE). В проучването ще се постави акцент върху учениците, учителите, екипите на училищното ръководство, семействата и други заинтересовани страни в 12 училища от предучилищен до начален и среден етап на училищното образование.
Digital tools
Online learning
science lesson

Ръководство за най-добри практики в методологията на НТИИМ в eTwinning проекти за бъдещи учители

НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика) е интердисциплинарен подход към ученето с нарастваща популярност, при който ученикът от възпроизвеждащ знания се превръща в създател на знания. При този образователен модел обаче липсва добре описана методологична рамка, поради което учителите, особено тези с по-малко опит, могат да изпитат затруднения при неговото прилагане.