Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

STE(A)M IT – първата интегрирана рамка за STEM в Европа

STE(A)M IT е проект, финансиран по програма „Еразъм+“, който насърчава иновативни и интердисциплинарни подходи към преподаването на STEM (наука, технологии, инженерство и математика).
The STE(A)M IT framework (report cover)
Image: The STE(A)M IT framework

Включването на изкуствата в STEM подчертава значението на творчеството в STEM образованието. Рамката STE(A)M IT предоставя програми за обучение, инструменти и насоки за учители от началните и средните училища за интегрирано преподаване на STEM дисциплини чрез свързването им с теми от реалния живот. Това ще помогне за развиване на уменията за общуване и критично мислене на учениците и ще ги вдъхнови да се стремят към образование и кариера в областта на STEM.

 

 • Езици: Английски

 

Further reading

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+, European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Schoolnet - STE(A)M IT project
 • Target audience:
  Company staff
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Arts
Science

Key competences

Mathematical
Science
Technology and engineering