Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Инвестиране в образованието в ЕС след Covid

Пандемията от COVID-19 предостави значителни възможности за инвестиране в сектора на образованието. В настоящия доклад се разглежда как държавите—членки на ЕС са адаптирали инвестициите си в образованието в отговор на пандемията.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

В допълнение към анализа на отговора на държавите—членки на ЕС на пандемията от COVID-19 във връзка с инвестициите им в образованието, в настоящия доклад се правят и паралели с предишната финансова и икономическа криза от края на първото десетилетие на 21-ви век. В него се разглеждат моделите на инвестиране в сектора на образованието и се подчертават основните прилики и разлики. В доклада се прави заключение, че поддържането на висококачествени инвестиции в образованието ще бъде от ключово значение за подобряване на бъдещия икономически растеж в ЕС.

 

 • Езици: Английски

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital