Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Образованието и многообразието на ЛГБТИК

Образователните предизвикателства, свързани със създаването на безопасна учебна среда за младежите ЛГБТИК, могат да бъдат многобройни. В тематичния фиш се акцентира върху най-добрите практики в областта на образованието относно сексуалното многообразие в целия ЕС и се разглеждат ключови митове и погрешни схващания по отношение на ЛГБТИК лицата.
Publication cover image (European Commission)

В публикацията се представя работата на Европейската комисия и други международни организации за справяне с дискриминацията срещу ЛГБТИК лица, както и важни научни изследвания и данни за въздействие. В нея се съдържат ключови послания и препоръки, които да бъдат приложени на национално, училищно, учебно и общностно равнище с цел да се насърчи приобщаването на ЛГБТИК лицата.

 

 

Тематичният фиш е изготвен от работна група „Образование и обучение 2020“ за насърчаване на общите ценности и приобщаващото образование.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being