Skip to main content
European School Education Platform

Практики

Колекция от вдъхновяващи практики от проекти, училища и класни стаи от цяла Европа

children and adults planting trees

Партньорства между училищата и общността за насърчаване на иновации в образованието

Взаимодействието с местните общности може да помогне на училищата да подкрепят благосъстоянието на учениците и да подобрят академичните постижения.
Blended Learning
Cultural diversity
Cultural heritage
General visual - Practice video

Подкрепа за новопристигналите ученици бежанци

През 2022 г. училище № 361 във Варшава, Полша, посрещна голям поток от ученици —бежанци от Украйна. В този видеоклип ще научим как училището прие тези ученици и им помогна да научат полски език, да работят заедно с новите си съученици и най-вече да се чувстват в безопасност.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Аргументи в подкрепа на обучението за социални и емоционални умения

Обучението за социални и емоционални умения е образователен подход, който има за цел да развие социалната и емоционалната интелигентност на учениците чрез интегриран общоучилищен подход.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Повишаване на ангажираността на учениците в STEAM образованието

STEAM е интегриран подход към обучението, който съчетава изкуствата със STEM предмети (наука, технологии, инженерство и математика) и ги използва като отправна точка за насочване на проучванията, творчеството и уменията на учениците за решаване на проблеми. Този мултидисциплинарен подход подкрепя приобщаващото по отношение на пола обучение, като насърчава момичетата да изследват научни теми и прави изкуствата по-привлекателни за момчетата.
boy touching virtual screen

Използването на ИИ в ученето и преподаването: първи стъпки и обратна информация

Използването на изкуствения интелект (ИИ) става все по-разпространено в много сектори, включително в образованието. Алгоритмите на ИИ, основани на анализ на генерирани и събрани данни, може да бъдат, но и да не бъдат специално разработени за целите на образованието.
Digital tools
teacher and students in science class

Лауреати на Европейската награда за иновативно обучение за 2022 г.

Европейската награда за иновативно обучение (EITA) беше създадена от Европейската комисия през 2021 г. с цел да се отбележат постиженията на учителите и училищата.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

Проекти, които насърчават многоезичието в класната стая

Във връзка с настоящата криза в Украйна, многообразието в класните стаи и подкрепата за многоезични педагогически и преподавателски практики са поставени в центъра на вниманието. Как педагозите могат да управляват класове, които са многообразни в културно отношение, и да гарантират, че всички деца получават равностойно образование? В тази статия разглеждаме проекти от цяла Европа, насочени към подкрепа на приобщаването в класната стая на деца с различни родни езици.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Проекти за изследване чрез действие, които постигат промяна

Изследването чрез действие дава възможност на учителите да извършват текуща оценка и да подобряват своите практики чрез анализ и размисъл. Представените по-долу проекти показват как изследването чрез действие може да донесе ползи за вашата класна стая.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Кои са успешните практики при посрещането на бежанци в европейските класни стаи

Все повече европейски класни стаи приемат украински семейства и техните деца, което означава по-голямо културно и образователно разнообразие в нашите училища. „Европейският инструментариум за училища“ предлага внимателно подбран набор от ресурси за учители, специалисти, администратори, семейства и създатели на политики, както и ефективни практики за приобщаващо образование на бежанци и мигранти.
Migrant students
Cultural diversity