Skip to main content
European School Education Platform
News item

Резултатите от проучване на учителите относно изкуствения интелект помагат на Европейската комисия да разработи етични насоки

Според резултатите от неотдавнашно проучване активните учители проявяват по-голям интерес (82 %) към изкуствения интелект (ИИ) и данните в образованието в сравнение с други заинтересовани страни в сферата на образованието. Чрез резултатите обаче се разкрива също така фактът, че почти никой от учителите не участва в подбора на инструменти за ИИ и данни или при използването им в образованието.
A teacher and pupils using a drone
Image: Adobe Stock/Volodymyr Horyn

Консултации във връзка с използването на ИИ и данни в преподаването и ученето за преподавателите

 

През 2022 г. Европейската комисия започна процес на консултации за информиране на изпълнението на действие 6  Етични насоки относно ИИ и използването на данни в преподаването и ученето за преподавателите, част от Планa за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.).  С цел насоките да станат възможно най-приложими, достъпни и полезни, по време на консултациите различни заинтересовани страни споделиха своите коментари и предложения относно тяхното съдържание, включително учители от началното, средното и професионалното образование и обучение, друг персонал в сферата на образованието и изследователи от цяла Европа. 


В онлайн проучването бяха включени 22 въпроса относно опита на респондентите в използването на ИИ в преподаването и обучението, както и техните предпочитания за насоките. От резултатите е видно, че учителите, които работят в средното образование и имат повече от 20 години професионален опит, проявяват по-голям интерес към темата, както и учителите, работещи в Италия, Португалия, Хърватия, Румъния, Нидерландия и Гърция.

 

Прилагане на ИИ в образованието

 

Интересно е да се отбележи, че 60 % от анкетираните не са сигурни дали някога са използвали ИИ, докато повечето от тях считат, че основната роля на ИИ е да подпомага преподаването. Те обаче биха очаквали ИИ да им съдейства при оценката на ученето, автооценяването и адаптивното учене, като същевременно проявяват по-малък интерес към информационните табла, чатботовете или административните процеси (записване на ученици, отсъствия и др.). 

 

Предизвикателства, породени от ИИ в образованието

 

Учителите изразиха сериозни опасения от етично естество, подчертаха своята липса на познания относно съответната регулаторна рамка и изразиха желание за повече обучения по следните теми: какво представлява ИИ, как да подбират инструменти с ИИ и да планират уроци и по какъв начин да разяснят това на заинтересованите страни. До този момент повечето училища не са разгледали възможността за използване на ИИ. Що се отнася до очакванията от Европейската комисия, мнозинството поиска набор от проучвания на конкретни случаи/добри практики, рамка за компетентностите и списък с ресурси. 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Teacher

Tags

Digital tools
Policy development

Key competences

Digital
Technology and engineering