Skip to main content
European School Education Platform
News item

Момичетата учат кръгова икономика: равни възможности за момичетата в областта на науката и технологиите

„Момичетата учат кръгова икономика“ е безплатна програма за онлайн обучение, която има за цел до 2027 г. да помогне на най-малко 40 000 момичета на възраст 14—19 години да научат цифрови и предприемачески умения.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Като част от Плана за действие в областта на цифровото образование на Европейската комисия проектът има за цел да спомогне за премахването на неравнопоставеността между половете в цифровия и предприемаческия сектор в Европа.

 

Кръговото учебно пространство (Circular Learning Space, CLS) на проекта е онлайн платформа за обучение, която съдържа модули с акцент върху теми на кръговата икономика, като например свързани с метали, пластмаси, устойчива мода или електронни устройства. Модулите стимулират учениците да използват цифрови инструменти, за да изпълнят възложените задачи. Акцентът върху кръговата икономика дава възможност на учениците да се превърнат в агенти на промяната в социално-екологичния преход.

 

Над 14 000 ученици и учители са участвали в програмата от нейното начало през 2020 г. Понастоящем тя се осъществява на 12 европейски езика, а през следващите две години ще бъде достъпна на още 12 езика на ЕС.

Защо програмата е от значение?

 

Според информационното табло на Комисията „Жените в областта на цифровите технологии“ за 2021 г. жените представляват едва една трета от завършилите висше образование в областта на НТИМ и 19 % от специалистите по ИКТ (информационни и комуникационни технологии). Разрушаването на стереотипите, свързани с пола, и повишаването на осведомеността относно възможностите, които дисциплините в областта на НТИМ предлагат, са от решаващо значение за промяната на настоящото възприемане на цифровата индустрия и дисциплините в областта на НТИМ сред момичетата и младите жени.

Защо програмата е от полза за учителите?

 

С помощта на програмата „Момичетата учат кръгова икономика“ можете:

 • да допринасяте за постигането на целите на политиката на ЕС за многообразие във връзка с равнопоставеността на половете, като предоставяте на момичетата цифрови и предприемачески компетентности;
 • да подкрепяте учениците си, за да осъзнаят ролята на дисциплините в областта на НТИМ за справяне с предизвикателствата на устойчивостта;
 • да обсъждате равенството между половете с учениците и да им помогнете да разберат значението на премахването на неравнопоставеността между половете.

 

Вижте отзивите на учител тук:

 

Как да се присъедините?

 

CLS е инструмент с отворен код — всеки може да създаде акаунт и да започне да учи. Можете да направите справка с практическото ръководство за учители за повече информация относно начините на участие.

.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Digital tools
Science

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science