Skip to main content
European School Education Platform
News item

Насърчаване на сътрудничеството между училищата и науката

Децата растат в свят на непрестанен научен напредък, ето защо училищата трябва да развиват научната грамотност на учениците си. В настоящата статия се разглеждат няколко инициативи за насърчаване на сътрудничеството между училищата и науката, чрез които уроците по НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) могат да станат по-ангажиращи!
two girls in science class
Adobe Stock / Ann Rodchua

Европейската комисия чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“ (ДМСК) подпомага най-ярките таланти сред учените в Европа и извън нея, като им предоставя възможност да задълбочат научните си изследвания в избрана от тях област. В рамките на инициативата ДМСК всяка година в последния петък на септември се организира Европейска нощ на учените. По време на събитието изследователите представят работата си чрез развлекателни и образователни дейности, разкривайки чудесата на науката и научните изследвания. Децата, юношите и семействата имат възможност да се запознаят с експерти и да открият техните изследвания чрез научни представления, практически експерименти, игри, състезания и цифрови дейности.

 

Тази година беше поставено началото на инициативата „Изследователи в училищата“, с която се насърчава прякото взаимодействие между изследователите, учителите и учениците в класните стаи на началните и средните училища. Дейностите могат да включват презентации, практически експерименти, посещения на лаборатории, игри, дискусии и ролеви игри. Училищата в Кил, Германия, например могат да „наемат учен“, който да проведе конкретен научен урок в своята област на специализация.

 

И накрая, в следващото издание на изложението Science is Wonderful! (Науката е чудесна!), което ще се проведе в Брюксел през март 2023 г., ще вземат участие 100 изследователи от цяла Европа. По време на събитието учениците ще имат възможност да взаимодействат с водещи изследователи и иноватори и да научат повече за тяхната работа в увлекателни формати. В платформата Science is Wonderful! са включени също редица дейности за класната стая, подготвени от учените. Ако все още не сте открили това, от което се нуждаете, защо да не участвате в състезанието Science is Wonderful!, в което учителите ще имат рядката възможност да работят в екип с изследовател по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ и заедно да създадат учебен ресурс. Ще бъдат спечелени няколко награди — не пропускайте да се регистрирате преди 1 декември 2022 г.!

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Research
School partnerships and networks
Science

Key competences

Science