Skip to main content
European School Education Platform
News item

Церемония по връчване на Европейските награди на eTwinning 2022

След встъпителните речи и основните лекции през първия ден от годишната конференция на eTwinning най-накрая дойде време да отпразнуваме постиженията на учителите и учениците, които са в основата на eTwinning общността.
eTwinning Prizes 2022

Водещ на церемонията по награждаването на победителите и подгласниците за наградите на eTwinning в 6 категории беше Ирене Патераки. Сесил Льо Клерк, старши експерт на eTwinning, Михаел Тойч, началник на отдел в ГД „Образование и култура“, и Флоранс Мондин, началник на отдел в EACEA, също присъстваха, за да връчат наградите на победителите и да ги поздравят за усърдната им работа. Всички домакини подчертаха, че са впечатлени от начина, по който победителите са поставили учениците в центъра на учебния процес.

 

Те също отбелязаха как учителите са дали приоритет на горещи теми, като например изменението на климата и дезинформацията, в рамките на редовните си проектни дейности. При награждаването на подгласниците във възрастовата категория 12–15 години г-жа Мондин заяви: „Слушахме за взаимно уважение, разбиране, работа в екип; точно в това е замисълът на проекта eTwinning“.

 

Възрастова категория 0—6 години:
Победител – STEAM Preschool Academy: в проекта победител участваха учители и ученици от Естония, Гърция, Словакия, Испания и Турция. „В нашия проект учениците се научиха как да създават приказки съвместно с други деца. Написахме приказките заедно, а след това програмирахме роботи“, обясни учителката Йелена Ратик от Естония. Учениците също споделиха, че са щастливи за възможността да учат с ученици от други държави. Ученик от Естония каза, че се е научил „да създава приятелства с приятели“. 

 


Второ място – Engineers of the Ecosystem: с участието на учители и ученици от Полша, Турция и Испания. Целта на проекта Engineers of the Ecosystem беше да се повиши осведомеността на учениците за „инженерството в хармония с природата“. Дейностите по проекта включваха изучаване на дизайна на гнезда на животни и създаване на собствени екологични къщи от учениците. Айфер Екиз, учител от Турция, каза, че проектът е дал възможност на учениците „да работят заедно за обща кауза и да опознаят различни страни“.

 


Възрастова категория 7—11 години:
Победител – eTwinners as Pros: целта на този проект, в който участваха учители и ученици от Хърватия, Гърция и Испания, беше да представи на учениците различни възможности за професионална реализация. Сара, eTwinning ученичка от Хърватия, каза: „В eTwinning класа се запознах с нови хора от други държави“. Медийната грамотност също беше ключов елемент на проекта – учениците подготвиха сесии за партньорско обучение за това как да бъдат добри представители на цифровото поколение.

 

 


Второ място – Around the World with Friends: в този проект ученици от Полша и Испания учиха ИКТ и английски език с помощта на книгата на Жул Верн „Около света за осемдесет дни“. Докато учениците четяха книгата, те не само работиха за подобряване на уменията си по английски език, но и се запознаха с географията и с факти за нови държави. Аймар, ученик от Испания, заяви, че работейки с ученици от други държави, „се учихме от техните обичаи и култура и се научихме да уважаваме различията“. 

 


Възрастова категория 12—15 години: 
Победител – The “DISCONNECT”: в проекта победител участваха учители и ученици от Грузия, Испания, Германия и Италия. Учениците прочетоха и анализираха книгата „The Disconnect“ от Керън Дейвид. Учениците публикуваха постове във форуми, за да се улесни обсъждането на събитията във всяка глава. Учениците казват, че едно от най-важните неща, които са научили, е „да бъдат отворени и да видят другата страна“.

 


Второ място – On The Edge: целта на проекта, в който участваха учители и ученици от Финландия, Гърция, Полша, Португалия и Румъния, беше да свърже обучението с реалния свят. В рамките на проекта учениците бяха включени в международни екипи, в които работиха по експерименти и слушаха лекции от експерти. Един от учениците каза, че разликата между обичайната класна стая и класната стая на eTwinning е в „сътрудничеството между учениците и учителя“.

 

 


Възрастова категория 16—19 години:
Победител – eTw T-R-A-I-N: ученици от Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Полша и Испания участваха, като пътуваха с eTw-влак из цяла Европа. Те бяха разделени на международни групи от по 10 ученика, като всяка група се фокусира върху различна тема. Освен в игри, учениците участваха и в предизвикателства като създаване на детектор за фалшиви новини. „Това беше проект с много сътрудничество, защото трябваше да обменяме мнения с други ученици“, каза Айнара, ученичка от Испания.

 

 


Второ място – A Speech Which can Reach: проектът, включващ ученици от Хърватия, Италия, Словакия и Турция, беше насочен към подобряване на уменията на учениците по английски език и дебатиране. Учениците избраха теми за дебати и се подготвиха заедно по тях. Те проведоха проучване и проверка на фактите в източниците. Учениците заявиха, че оценяват не само разбирането на различията между културите, но и „общата основа, която съществува между нас, като например ценностите и идеите за демокрация“. 

 


Първоначално професионално образование и обучение: 
Победител – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): двугодишният проект по програма „Еразъм+“, включващ ученици и учители от Франция и Словения, се фокусира върху разбирането на причините за парниковия ефект и последиците от него. Участниците изследваха факти за метеорологичните промени в техните страни. По-късно те работиха по групи, за да проучат различни потенциални решения по отношение на глобалното затопляне. Кулминацията на проекта беше изграждането от учениците на тяхна собствена оранжерия.

 

 

 

Поздравления за всички наградени: чрез тези проекти може да се види как eTwinning подготвя учениците за предизвикателствата, които ще срещнат в бъдеще.


„Винаги трябва да имате предвид, че по-важното, по-ценното в eTwinning е огромната възможност, която давате на вашите ученици – да се срещнат, да споделят европейските ценности, да си сътрудничат и да създават общи резултати със своите връстници“, каза Ирене Патераки, педагогически ръководител.
 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects