Skip to main content
European School Education Platform

Гледни точки

Eкспертни мнения и проучвания в областта на училищното образование

keywords and a handshake

Анкета относно програмите за наставничество в училище

Наставничество се нарича процесът, при който човек с опит – наставник, помага на друг човек – наставляван, да развие специфични умения и знания, които ще подобрят професионалното и личностното му израстване. На училищно равнище съществуват възможности за наставничество за учениците, обикновено с акцент върху техните образователни резултати и социално-емоционална подкрепа, както и за учителите – например в контекста на програми за първоначално обучение или продължаващо професионално развитие.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

Изграждане на мрежи между училищата и околната среда за подобряване на образованието

Усъвършенстването на училищата е постоянна грижа на различни заинтересовани страни в областта на образованието. В настоящата статия Хосе Луис Муньос Морено от Автономния университет на Барселона разсъждава за значението на сътрудничеството между училищата и общностите в този процес.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

Education talks: Пътища към успеха в училище

Професор Пол Даунс, директор на Центъра за образователни неравенства към Института по образование на Dublin City University, наскоро сподели мнението си за новото предложение на Европейската комисия за препоръка на Съвета относно „Пътищата към успеха в училище“. Документът очертава мерки на политиката за справяне с преждевременното напускане на училище и слабите академични резултати по отношение на основните умения.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Обучение за социални и емоционални умения с цел постигане на психично здраве и благополучие

Психологическото въздействие на пандемията изведе на преден план необходимостта от образователна система с повече грижа и състрадание в подкрепа на социалните и емоционалните потребности на децата и младите хора. В настоящата статия Кармел Чефай от Малтийския университет обяснява как може да бъде разгледана тази тема.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Приобщаващо образование или образование за специални образователни потребности? Актуални тенденции и съображения в цяла Европа

Изграждането на по-приобщаващи образователни системи все по-често се разглежда като императив, но и като предизвикателство в цяла Европа. В съвременните възгледи приобщаващото образование се възприема като „организационен принцип“, който е в основата на училищните структури и процеси. Приобщаващото образование предоставя на всички учещи равни възможности за учене в съответствие с основан на правата подход към образованието (Европейска агенция, 2018a).
Inclusion
Special needs education
girl with red nose

Да се научим да мислим със сърцето: ролята на театралната клоунада в образованието на учителите

В настоящата статия д-р Мартин Роусън, основавайки се на изследванията и практиката в областта на валдорфската педагогика на Щайнер, споделя как театралната клоунада може да помогне на учителите да се освободят от вътрешните си ограничения и да се обвържат с настоящия момент.
Career guidance
Professional development
Education Talk interview on low-cost digital tools with Julien Bobroff

Разговори относно образованието: Подкрепа за образованието в областта на науката чрез цифрови инструменти на ниска цена

В това интервю Жулиен Боброф, физик и професор в Университет Париж-Сакле, показва как се използват инструменти на ниска цена, като например смартфони, за преподаване на наука по по-ангажиращ начин.
Digital tools
Hands and musical notes

STEAMing up the score

В тази статия д-р Дейти Кърни споделя личния си път като преподавател по музика и как STEAM предметите (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) са повлияли на подхода му към преподаването.
Arts
Education talk interview on artificial intelligence with Marco Neves

Разговори относно образованието: Изкуственият интелект в образованието

Как изкуственият интелект (ИИ) оказва въздействие върху образованието и какви са основните съображения за преподавателите? Слушайте интервюто с Марко Невес, учител и консултант, за да научите повече.
School governance