Skip to main content
European School Education Platform

Национални агенции

С цел програмата „Еразъм+“ да бъде възможно най-близо до участниците и да се гарантира нейното добро функциониране в различните държави ЕС работи съвместно с националните агенции за управление на програмата.
national agencies on the map

Седалищата на националните агенции се намират в държавите по програмата, а тяхната роля включва:

 

  • предоставяне на информация за програмата „Еразъм+“
  • подбора на проекти, които да бъдат финансирани
  • мониторинг и оценка на програмата „Еразъм+“
  • подкрепа на кандидатите и участниците
  • работа с други национални агенции и ЕС
  • популяризиране на програмата „Еразъм+“
  • споделяне на успешни примери и най-добри практики