Skip to main content
European School Education Platform

Governance

European School Education Platform, която стартира през 2022 г., е място за срещи на всички заинтересовани страни в сектора на училищното образование – училищни педагози, изследователи, създатели на политики и други специалисти, работещи на всички нива – от образование и грижи в ранна детска възраст до началното и средното училище, включително първоначалното професионално образование и обучение. Освен това платформата е дом на eTwinning – общността на училищата в Европа.
alt

European School Education Platform и общността на eTwinning са възможни благодарение на финансиране от „Еразъм+“ – европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт. Те са инициативи на генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. Платформата се управлява от European Schoolnet (координация, съдържание и услуги) и Tremend Software Consulting SRL (техническа инфраструктура) по договори за услуги с Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

 

Основните заинтересовани страни в eTwinning са регистрираните потребители (еТуинъри), Националните звена за координация (НЗК), Централното звено за координация (ЦЗК), Европейската комисия (генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“) и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА).